Услуги

Изработка на защитени печатни продукти


„Печатница на БНБ“ АД предлага цялостна изработка на защитени печатни продукти и ценни книжа, консултация на клиенти, дизайн и предложения за повишаване на степента на защита, според реалните рискове от фалшифициране и злоупотреби. Предлаганите защитни елементи са предимно от първо и второ ниво, като за последното предлагаме оптимални решения относно степента на защита и средствата за контрол на защитните елементи.

„Печатница на БНБ“ АД предлага широка гама от технологии и решения за номерация и персонализация на изделията.

Печатницата произвежда и стандартна полиграфическа продукция като бланки, дипляни, плакати и др. Използва се ролна или листова печатна технология върху разнообразни хартии и картон. Прилага се многоцветен офсетов печат, както и дигитален и сито печат, топло преговане с фолио, перфорация, сгъване и безшевно скрепване, телово шиене и спирално скрепване.

Защитни елементи


Микротекст

Анти-копирни елементи

Уникални елементи

– Оптически вариращи мастила
– Иридисцентни мастила
– UV флуоресциращи мастила
– IR абсорбиращи мастила
– Метамерни мастила
– Металически мастила
– Магнитни мастила
– Други защитни мастила

Ирисов печат

Интаглио печат

Релефен печат

Латентни образи

Оптически вариращи елементи

Лазерна номерация

Иглена номерация

Щрих кодова номерация

Специализиран графичен дизайн


Освен изброените продукти, печатницата извършва и услуги в полиграфическия отрасъл като уникален специализиран графичен дизайн на акции, предпечатна подготовка на ценни книжа, експониране на полиграфически форми.

Други предлагани услуги са иглена номерация, книговезки услуги, топло апликиране.

Специализирана предпечатна подготовка и дизайн на ценни книжа се предлагат само от лицензираните от Министерството на финансите печатници.

Издаване на уникални идентификатори


Търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия (разработена съобразно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) с цел да получат идентификационни кодове за своите фирми и обекти.

Вижте >> „Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия.“