Технически капацитет

Технически капацитет


„Печатница на БНБ“ АД е оборудвана с най-съвременна техника за цялостен цикъл на изработка на широка гама от защитени печатни продукти – от създаването на концепция и дизайн до опаковка и доставка. В портфолиото от продукти са включени лични документи, ценни книжа с различна степен на защита и персонализация, както и стандартна печатна продукция.

„Печатница на БНБ“ АД бе първата в България, закупила новата хибридна преса All- in-One Hybrid Tax Stamp Press на Goebel. Това ни даде нови и уникални възможности да се утвърдим като лидер на българския пазар.

Печатницата разполага и с високотехнологични софтуерни продукти за дизайн, както и оборудване за предпечат и всички видове печат, които предлага. Машините имат възможност за офсетов и металографски печат.

При производството на различни видове защитени документи се използват и машини за апликиране на холографско фолио и кинеграми, преговане и щанцоване. Печатницата разполага със специализирана линия за книговезка обработка на документи тип “книжки”.

Оптически вариращо мастило OVI®

Оптически вариращо мастило OVI®

Металографски печат

Номерация

Видове печат:

Офсетов печат за листова и ролна печатна технология, с възможности за ирисов печат

Металографски печат

Ролен и листов сито печат

Мастиленоструен и лазерен печат и персонализация

Ролна и листова апликация на холограми

Видове довършване:

Автоматична линия за довършване на паспорти

Автоматична линия за довършване на акцизни бандероли

Гъвкави производствени линии за довършване на различни видове ценни книжа

Гарантираме контрол на качество и количество на всяко ниво на производствения процес, съобразен с международните стандарти. Всички ценни книжа се произвеждат под контрола на Министерство на финансите.

Системата за контролирано унищожение на макулатури, гарантира прозрачност и проследимост на вложените материали.

Дизайн


Нашето графично дизайнерско студио е снабдено с най-съвременни версии на специализирани програмни продукти за дизайн на защитени печатни продукти и ценни книжа.

Уменията на нашите дизайнери позволяват да поставяме нови стандарти в защитата на продуктите и тяхната ефективност.

Дизайнерското студио на „Печатница на БНБ“ АД удовлетворява повишаващите се стандарти чрез творческата комбинация между дизайн и защитни елементи.

Нашият професионализъм се основава на нашето творческо използване на защитни печатни техники.