История и мисия

История


„Печатница на Българска народна банка” АД е производствено предприятие, специализирано в изработването на ценни книжа с висока степен на защита, снабдено със съвременно оборудване, специфичен софтуер и квалифициран персонал.

Печатницата е създадена с решение на УС на БНБ №248/11.08.1994 г. През 1996 г. тя започва своята производствена дейност с изработването на акцизни бандероли.

„Печатница на БНБ” АД е основана като еднолично търговско дружество на 29 декември 2001 г. До тогава тя e част от структурата на Централната банка.

Днес това е една от най-модерните европейски печатници с оборудване, което следва най-високите световни стандарти в технологиите, съвременни софтуерни възможности и висококвалифициран персонал.

Още в самото начало на своето съществуване “Печатница на Българска народна банка” АД успешно преодоля две сериозни предизвикателства, които определят правото й на специална роля в банковия и административно-стопанския живот на България.

При деноминацията на българския лев през 1999 г. повече от 240,000,000 нови банкноти от 6-те номинала са произведени за рекордно кратко време. По своите технически характеристики и защитни елементи нашите банкноти отговарят напълно на съвременната европейска концепция за банкноти.

През 1999-2000 г. печатницата произведе всички необходими количества по подмяната на документите за самоличност с новите международни паспорти, лични карти и шофьорски книжки.

През 2000 година по време на изложбата “Le Mont” печатница на БНБ е отличена като една от най-добрите печатници на банкноти в Европа. Ние отпечатахме офсетната част на рекламната банкнота на изложбата.

На 9 ноември 2004 г. “Формпринт” ЕООД, собственост на Министерство на финансите, се влива в “Печатница на БНБ” ЕАД.

Първата българска възпоменателна банкнота от 20 лв. е отпечатана тук през 2005 г. по случай 120-та годишнина от пускането в обращение на първата българска банкнота. Използваният нов защитен елемент VARIFEYE ® я прави уникална и е призната за една от най-оригиналните банкноти в света.

През 2013 г. е извършено преобразуване чрез отделяне на цех „Производство на банкноти” и учредяване на съвместно дружество между „Печатница на БНБ” АД и „Франсоа – Шарл Обертюр Интернасионал” СА. Печатницата придобива 30 % от капитала на новото дружество. Новото дружество е „Обертюр Фидюсиер” АД.

Мисия и визия


Наша мисия е да отговорим на нуждите на българските правителствени и други официални институции от печатни изделия с вградени елементи с висока степен на защита.

„Печатница на БНБ” АД помага и на по-широк кръг потребители в търсене на защита на техните документи. Поддържаме коректно сътрудничество с всички свои клиенти и партньори, на базата на взаимноизгодни условия и професионализъм.

През годините показахме решителност да отговорим на съвременните предизвикателства в индустрията, запазвайки високото качество на продуктите и увеличaвайки степента на тяхната защитеност срещу фалшификации и злоупотреби.

Гледайки в бъдещото, нашата цел е удовлетвореност на клиентите от продукти, произведени от високо мотивирани служители, с най-съвременно оборудване и по най-модерни технологии.

Най-важният ни ресурс, това е нашият екип, който е сред най-квалифицираните в страната. Той е в основата на позитивния имидж, който е изградила печатницата през последните години.

Профил


Предметът на дейност на дружеството е:

Проектиране, производство и продажба на всички видове ценни книжа;

Покупка и продажба на материали и машини за полиграфическо производство;

Посредническа дейност при сделки, свързани с полиграфическо производство и полиграфическа продукция;

Всякакви други сделки, за които няма законоустановена забрана за извършването им или разрешителен режим.

Цялостната дейност на печатницата е подчинена на сигурността на изработваните за крайния клиент изделия. Сигурността включва всички аспекти – от физическата сигурност на сградата до защитните елементи на продуктите.

Капиталът на “Печатница на БНБ” АД е 71, 933 млн. лева.

Печатницата разполага със сграда от 25 542 м2, оборудвана с модерни съоръжения и системи за охрана и сигурност.