Производство


Проектиране, производство и продажба на всички видове защитени печатни продукти, ценни книжа и стандартна печатна продукция.

Продукти

Дизайн


Графично дизайнерско студио снабдено с най-съвременни версии на специализиран софтуер за дизайн на защитени печатни продукти и ценни книжа.

Научете повече

Издаване на идентификатори


Система за проследяване на тютюневи изделия

Производство


Проектиране, производство и продажба на всички видове защитени печатни продукти, ценни книжа и стандартна печатна продукция.

Продукти

Дизайн


Графично дизайнерско студио снабдено с най-съвременни версии на специализиран софтуер за дизайн на защитени печатни продукти и ценни книжа.

Научете повече

Издаване на идентификатори


Система за проследяване на тютюневи изделия

За печатницата


„Печатница на Българска народна банка” АД е производствено предприятие, специализирано в изработването на ценни книжа с висока степен на защита, снабдено със съвременно оборудване, специфичен софтуер и квалифициран персонал. Печатницата е създадена с решение на УС на БНБ №248/11.08.1994 г.

Днес това е една от най-модерните европейски печатници с оборудване, което следва най-високите световни стандарти в технологиите, съвременни софтуерни възможности и висококвалифициран персонал.

Повече за нас

Технически капацитет


„Печатница на БНБ“ АД е оборудвана с най-съвременна техника за цялостен цикъл на изработка на широка гама от защитени печатни продукти – от създаването на концепция и дизайн до опаковка и доставка. Научете повече >>

Изисквания


Запознайте се с условията и реда за изработка на ценни книжа и акции.

ИЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ

    Търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия, трябва да се регистрират в системата за проследяване на тютюневи изделия (разработена съобразно Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета) с цел да получат идентификационни кодове за своите фирми и обекти. Системата за регистрация ще бъде активна от 15.04.2019 г.

Научете повече