Подаване на сигнали за нарушения в ПБНБ

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЧЛ.13, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ/ЗЗЛПСПОИН/


Информация за контакт

Наименование: „Печатница на БНБ“ АД

ЕИК: 130800278

Aдрес: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 117

E-mail: signals_pwbnb@outlook.com

Телефон.: (+359) 885 948 568