Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как „Печатница на БНБ“ АД  третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Какво регламентира тази Политика за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които „Печатница на БНБ“ АД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

 • Да ви информираме какви данни използваме.
 • Да ви информираме защо ги използваме.
 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
 • Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

„Печатница на БНБ“ АД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружествотo, включително за следните цели:

 • Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • Индивидуализация на страна по договора;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 

„Печатница на БНБ“ АД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни „Печатница на БНБ“ АД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси, свързани с изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

„Печатница на БНБ“ АД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Email за изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения, промени или новости в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата;
 • Име, Email и телефон – данни необходими за изпращане на индивидуални оферти; установяване на контакт с наш служител, при поискване от Ваша страна посредством попълване на онлайн форми.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване, право на достъп и коригиране

 • „Печатница на БНБ“ АД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;
 • „Печатница на БНБ“ АД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Печатница на БНБ“ АД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на официалните посочени контакти;
 • „Печатница на БНБ“ АД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните;
 • Вие имате право да изискате и получите от „Печатница на БНБ“ АД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни;
 • „Печатница на БНБ“ АД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма;
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Печатница на БНБ“ АД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията;
 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане до „Печатница на БНБ“ АД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „Печатница на БНБ“ АД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Печатница на БНБ“ АД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Печатница на БНБ“ АД;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

„Печатница на БНБ“ АД не е длъжнa да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до нас, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „Печатница на БНБ“ АД;
 • „Печатница на БНБ“ АД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права;
 • Личните данни се съхраняват само докато целта, за която са били обработени, е изпълнена, освен ако няма законово установен срок за тяхното съхранение.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от „Печатница на БНБ“ АД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Печатница на БНБ“ АД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Печатница на БНБ“ АД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Печатница на БНБ“ АД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

 • Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Печатница на БНБ“ АД, директно през Вашия профил или с искане по имейл;
 • Вие можете да поискате от „Печатница на БНБ“ АД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

 • Вие можете да поискате от „Печатница на БНБ“ АД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Печатница на БНБ“ АД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

 • Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Печатница на БНБ“ АД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако „Печатница на БНБ“ АД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

Печатница на БНБ“ АД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • Е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „Печатница на БНБ“ АД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

 

Видове бисквитки, които използваме:

 

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език.

 

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „Печатница на БНБ“ АД

ЕИК: 130800278

Aдрес: гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 117

E-mail: printhouse@bnbprint.com

Телефон.: 02/9707 300, 02/9707 329.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уеб сайт: www.cpdp.bg