„Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации“

„Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации“

„Печатница на БНБ” АД  търси да назначи:

„Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации“

 

Основни задължения:

 Поддържа нормалното функциониране на отоплителните, хладилни и вентилационни инсталации (ОХВИ) в рамките на нормативните

и проектни параметри в сградата на „Печатница на БНБ“ АД.

Ежедневно извършва профилактика на ОХВ инсталации и съоръженията към тях с цел правилната експлоатация и надеждната им работа.

 

Изисквания:

▪ Образование – средно техническо образование

▪ Професионален опит – минимум 3 (три) години на същата, сходна или подобна позиция

▪ Практически опит в поддръжката на системи за вентилация, отопление и климатизация

▪ Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато  наказателно производство

за извършено умишлено престъпление от общ характер

▪ Лицето да е физически и психически здраво

▪ Да има добри комуникативни и организационни способности

 

„Печатница на БНБ” АД предлага:

▪ Работа в една от най-модерните европейски печатници

▪ Отлични условия на труд в добре организирана среда

▪ Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети

 

Необходими документи за кандидатстване:

▪ Професионална автобиография (CV) на български език и телефон за контакт

▪ Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества

 

Документите се подават:

  • по електронен път на e-mail: printhouse@bnbprint.com
  • през сайтовете на: Jobs.bg и Zaplata.bg
  • по пощата или на място на адрес: „Печатница на БНБ” АД, бул. „Цариградско шосе” №117, гр. София – 1784 – Деловодство

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, като одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю събеседване в рамките

на три работни дни от кандидатстването им за длъжността.

Предоставените от кандидатите данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор

и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.