Контрольор, запаси

Контрольор, запаси

 

       Основни задължения:

Полиграфическа обработка на отпечатана продукция.

Проверка на качеството и количеството на отпечатаната продукция.

Отчитане на полученото и предадено количество хартия.

        Изисквания:

 • Образование – средно специално
 • Професионален опит – минимум 3 години на същата, сходна или подобна позиция
 • Компютърни умения – основни познания за работа с Microsoft Office
 • Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер
 • Лицето да е физически и психически здраво
 • Да има добри комуникативни способности

       Предимство:

 • Средно специално образование – полиграфия
 • Работа с номерация и визуален контрол

        „Печатница на БНБ” АД предлага:

 • Работа в една от най-модерните европейски печатници
 • Отлични условия на труд в добре организирана среда
 • Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети

       Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт
 • Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества

        Документите се подават в срок до 14.10.2022  година.