Книговезец

Книговезец

Основни задължения:

Работа, свързана с довършителните процеси на продукцията, набор, лепене, кочаниране и други.

Визуална проверка на качеството и количеството на отпечатаната  полиграфическа продукция.

Бандеролиране и сортиране на ценни книжа и/или друга продукция.

Пакетиране и  опаковане  на продукцията.

Изисквания:

Образование – средно

 • Професионален опит – минимум 1 (една) година на същата, сходна или подобна позиция.
 • Да има умения за ползване на технически средства, съоръжения и материали, необходими за изпълнение на трудовите задължения.
 • Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер.
 • Лицето да е физически и психически здраво.
 • Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

Предимство:

 • Средно специално образование – полиграфия
 • Работа с номерация и визуален контрол

 „Печатница на БНБ” АД предлага:

 • Работа в една от най-модерните европейски печатници.
 • Отлични условия на труд в добре организирана среда.
 • Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт.
 • Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества.

Документите се подават в срок до 01.07.2022 година.