Експерт, системи за управление

Експерт, системи за управление

„Печатница на БНБ” АД

гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117

 

 търси да назначи

Експерт, системи за управление

 

Основни задължения:

Осигурява изпълнението на изискванията на стандартите при съставянето, прегледа, одобрението и промените на документите от Интегрираната система за управление, както и тяхното контролирано разпространение, съхранение и архивиране.

Организира подготовката за провеждане на сертификационни, ре-сертификационни и контролни одити на Интегрираната система за управление от външни организации и провеждането на вътрешни одити.

 

Изисквания:

▪ Образование – висше, образователна-квалификационна степен – магистър

▪ Професионален опит – минимум 3 (три) години на същата, сходна или подобна позиция

▪ Компютърни умения –  работа с Microsoft Office

▪ Езикови умения – английски език – писмено и говоримо

▪ Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер

▪ Лицето да е физически и психически здраво

▪ Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип

 

„Печатница на БНБ” АД предлага:

▪ Работа в една от най-модерните европейски печатници

▪ Отлични условия на труд в добре организирана среда

▪ Конкурентно заплащане и широкообхватни социални пакети

 

Необходими документи за кандидатстване:

▪ Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт

▪ Копие на документ за завършено образование

▪ Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества

 

Документите се подават:

  • по електронен път на e-mail: printhouse@bnbprint.com
  • чрез сайта на ZAPLATA.BG
  • по пощата или на място на адрес:

„Печатница на БНБ” АД – Деловодство

Бул. „Цариградско шосе” №117

София – 1784

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, като с одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване.

Контакт с одобрените, по документи, кандидати ще бъде установен до 5 (пет) работни дни от получаването им.

Предоставените от кандидатите данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.