Чистач

Чистач

„Печатница на БНБ” АД
гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 117

търси да назначи
Чистач

Основни задължения:

Извършва ежедневно и качествено почистване на определен район от територията на „Печатница на БНБ” АД

Изисквания:
▪ Образование – средно
▪ Професионален опит – минимум 1 (една) година на същата, сходна или подобна позиция.
▪ Да има умения за ползване на технически средства, съоръжения и материали, необходими за изпълнение на трудовите задължения.
▪ Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

„Печатница на БНБ” АД предлага:

• Работа в една от най-модерните европейски печатници.
• Отлични условия на труд в добре организирана среда.
• Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети.

Необходими документи за кандидатстване:
• Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт.
• Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества.

Документите се подават:
– по електронен път на e-mail: printhouse@bnbprint.com
– чрез сайтовете на JOBS.BG и ZAPLATA.BG
– по пощата или на място на адрес:
„Печатница на БНБ” АД
Бул. „Цариградско шосе” №117
Деловодство
София – 1784

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, като с одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване.

Контакт с одобрените, по документи, кандидати ще бъде установен до 15.03.2024 г.

Предоставените от кандидатите данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.