Машинен оператор, рентген

Машинен оператор, рентген

Основни задължения:

Извършва проверка с технически средства на лица при влизане и излизане от сградата на „Печатница на БНБ” АД и осъществяване на контрол по отношение на пропускателния режим в сградата на дружеството.

Изисквания:

▪  Образование – минимум средно

▪  Правоспособност за работа с рентгенов апарат

▪  Правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения

▪  Професионален опит – минимум 3 (три) години на същата, сходна или подобна позиция

▪ Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ характер

▪ Лицето да е физически и психически здраво

▪ Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип

Предимство:

▪ Ползване на английски език

„Печатница на БНБ” АД предлага:

▪  Работа в една от най-модерните европейски печатници

▪  Отлични условия на труд в добре организирана среда

▪  Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети

Необходими документи за кандидатстване:

▪ Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт

▪ Копие на документ за завършено образование

▪ Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества

Документите се подават:

  • През сайтовете на: jobs.bg и Zaplata.bg
  • по пощата или на място на адрес:

„Печатница на БНБ” АД

Деловодство

Бул. „Цариградско шосе” №117

София – 1784

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, като с одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване.

Контакт с одобрените, по документи кандидати ще бъде установен по телефона.

Предоставените от кандидатите данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.