Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

За държавни и общински институции

 • Паспорти
  Паспорти
  Печатницата произвежда паспорти. Приложената концепция за производство е в съответствие с изискванията и препоръките на INTERPOL, Swiss Document Laboratory, BKA Wiesbaden, ICAO и Европейската комисия.
 • Лични карти
  Лични карти
 • Шофьорски книжки
  Шофьорски книжки
 • Визови стикери
  Визови стикери
  Технологията използва специална, ирисов офсетов печат , металографски печат, позиционирано апликиране на кинеграми и частично щанцоване, което прави визите документи с изключително висока степен на защита.
 • Акцизни бандероли
  Акцизни бандероли
  Зададени по техническа спецификация на МФ, бандеролите се изработват по листова и ролна печатна офсетова технология, с апликиране на холограмен елемент, интаглио печат, мастилено струйно номериране и бандеролиране.
 • Здравноосигурителни книжки
 • Винетни стикери
 • Болнични листове за временна нетрудоспособност
 • Тото-фишове

  Изработват се по техническа спецификация, определена от Министерството на Финансите. Използва се листова офсетна технология с номерация и перфорация, с последващо ръчно колиране, рязане и пакетиране.
 • Талони за числова лотарийна игра "Бинго"
  Талони за числова лотарийна игра "Бинго"
  Изработват се по техническа спецификация, определена от Министерството на Финансите. Използва се листова офсетна технология с номерация и перфорация, с последващо ръчно колиране, рязане и пакетиране.
 • Билети за пътуване
  Билети за пътуване
 • Билети за вход
  Билети за вход
 • Билети за паркинг
  Билети за паркинг
 • Талони за паркиране
  Талони за паркиране
 • Дипломи
  Дипломи
 • Свидетелства и приложения
  Свидетелства и приложения
 • Грамоти
 • Свидетелства за завършена учебна година
 • Свидетелства за придобита специалност
 • Други ценни книжа

  С по-малки количества и стойност е производството на абонаментни карти, приходни квитанции, дипломи за висше образование, сертификати, уверения, свидетелства, застрахователни полици, спестовни, служебни и трудови книжки, бланки, разписки, талони. Изработваните ценни книжа са с различна степен на защита в материалите: хартия и мастила, в дизайна и чрез допълнително полагани защитни елементи. Прилага се разнообразна по вид и природа номерация на ценните книжа, вкл. дигитална. Разнообразие има и в крайния вид: листова продукция, шити с тел или лепени кочани, тип безкраен формуляр, еднопластови или многопластови.