Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

За централни банки

  • Банкноти
    Банкноти Банкноти
    Производственият цикъл е затворен и включва всички операции от изработване на печатни форми до довършване и опаковане. Извършва се входящ контрол на основните материали, текущ контрол на отделните производствени единици и контрол на готовите продукти.