Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Услуги

„Печатница на БНБ“ АД предлага цялостна изработка на продуктите от този клас, консултация на клиентите, дизайн и предложения за повишаване на степента на защита, според реалните рискове от фалшифициране и злоупотреба. Предлаганите защитни елементи са предимно от първо и второ ниво, като за последното предлагаме оптимални решения относно степента на защита и средствата за контрол на защитните елементи.


„Печатница на БНБ“ предлага широка гама от технологии и решения за номерация и персонализация на изделията от тази категория.


Печатницата произвежда и стандартна полиграфическа продукция като бланки, дипляни, брошури, книги, плакати, календари. Използва се ролна или листова печатна технология върху разнообразни хартия и картон. Прилага се многоцветен офсетов печат, както и дигитален и сито печат, топло преговане с фолио, перфорация, сгъване и безшевно скрепване, телово шиене и спирално скрепване.

Освен изброените продукти, печатницата извършва и услуги в полиграфическия отрасъл като графичен дизайн на акции, иглена номерация, експониране на филми. Други предлагани услуги са предпечатна подготовка, книговезки услуги, топло апликиране.

Специализирана предпечатна подготовка и дизайн на ценни книжа се предлагат само от лицензираните от Министерството на финансите печатници.