Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Услуги

„Печатница на БНБ“ АД предлага цялостна изработка на продуктите от този клас, както и лазерна персонализация за лични карти и шофьорски книжки. Печатницата предлага широка гама от защитни елементи в дизайна, печата, хартията и апликираните оптично вариращи елементи, съобразени със съвременните тенденции за този клас изделия. Благодарение на добрите партньорски отношения с водещи фирми в бранша, можем да преложим голямо разнообразие от ефективни защитни елементи на всички нива, включително машинно четими защити и защити срещу фалшифициране с високотехнологични средства.