Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Изисквания за изработка на акции

1.      Възлагателно писмо за изготвяне на графичен дизайн/отпечатване на акции, адресирано до Изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД.

2.      Копие от протокола от заседанието на Общото събрание, съответно Надзорния съвет или Съвета на директорите, на което е взето решение за отпечатване на акциите.

3.      Файл с текстовете на съответните акции, подготвени от юридическо лице.

4.      Дата на издаване и емисия.

5.      Депозитарна разписка.

6.      Купони за изплащане на дивиденти (5, 10 или 20 години), година на първия купон за изплащане на дивиденти.

7.      Купюрен строеж.

8.      Имена на Председател на Директорите или Изпълнителен директор.

9.      Нотариално заверено пълномощно за представляване на дружеството при възлагане за отпечатване на акции.