Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Технически капацитет

„Печатница на БНБ“ АД е оборудвана с най-съвременна техника за цялостен цикъл на изработка на широка гама от защитени печатни продукти – от създаване на концепция и дизайн до опаковка и доставка. В портфолиото от продукти са включени банкноти, лични документи, ценни книжа с различна степен на защита и персонализация, както и стандартна печатна продукция.

Машините имат възможност за офсетов и металографски печат. При производството на различни видове защитени докумети се използват и машини за апликиране на холографско фолио и кинеграми, преговане и щанцоване. Печатницата разполага със специализирана линия за книговезка обработка на документи тип “книжки”.

„Печатница на БНБ“ АД бе първата в България, закупила новата хибридна преса All- in-One Hybrid Tax Stamp Press на Goebel. Това ни даде нови и уникални възможности да се утвърдим като лидер на българския пазар.

Печатницата разполага и с високотехнологични софтуерни продукти за дизайн, както и оборудване за предпечат и всички видове печат, които предлага.

Видове печат:

- Офсетов печат за листова и ролна технология, с възможности за ирисов печат на сух и мокър офсет

- Металографски печат

- Ролен и листов сито печат

- Мастиленоструен и лазерен печат и персонализация

- Ролна и листова апликация на холограми

Видове довършване:

- Автоматична линия за довършване на банкноти

- Автоматична линия за довършване на паспорти

- Автоматична линия за довършване на акцизни бандероли

- Гъвкави производствени линии за довършване на различни видове ценни книжа

Гарантираме контрол на качество и количество на всяко ниво на производствения процес, съобразен с международните стандарти. Всички ценни книжа се произвеждат под контрола на Министерство на финансите.

Системата за контролирано унищожение на макулатури, гарантира прозрачност и проследимост на вложените материали.