Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Профил

Цялостната дейност на печатницата е подчинена на сигурността на изработваните за крайния клиент изделия. Сигурността включва всички аспекти – от физическата сигурност на сградата до защитните елементи на продуктите.

За нуждите на Българска народна банка се извършва постоянно обновяване на съществуващите банкноти в обращение, като по този начин се повишава сигурността им чрез влагане на нови защитни елементи.

Производството на българските банкноти се извършва на високопроизводителна линия в Печатницата от 1997 г. Повечето от основните печатни машини, включително и тези, които не се използват в банкнотното производство, са единствени за България, а в света се притежават само от подобен клас печатници.

Капиталът на “Печатница на БНБ” АД е 71, 933 млн. лева.

Общата разгъната застроена площ на сградата е над 25 500 м².