Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Мисия и визия

„Печатница на БНБ“ АД подпомага Българска народна банка в организиране на паричното обращение на страната, като изпълнява всяка година поръчките й за производство на български банкноти. Наша мисия е да отговарим на нуждите на българските правителствени и други официални институции от печатни изделия с вградени елементи с висока степен на защита.

Печатницата помага и на по-широк кръг потребители в търсенето на защита на техните документи. Поддържаме коректно сътрудничество с всички свои клиенти и партньори, на базата на взаимноизгодни условия и професионализъм.

През годините показахме решителност да отговорим на съвременните предизвикателства в индустрията, запазвайки високото качество на продуктите и увеличaване степента на тяхната защитеност срещу фалшификации и злоупотреби.

Гледайки в бъдещото, нашата цел е удовлетвореност на клиентите от продукти, произведени от високо мотивирани служители, с най-съвременно оборудване и по най-модерни технологии.

Най-важният ни ресурс, това е нашият екип, който е сред най-квалифицираните в страната. Той е в основата на позитивния имидж, който е изградила печатницата за повече от десет години.