Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Дизайн

Нашето графично дизайнерско студио е снабдено с най-съвременни версии на специални програмни продукти за дизайн на ценни книжа и банкноти. Уменията на нашите дизайнери позволяват да поставяме нови стандарти в защитата на продуктите и тяхната ефективност.

Дизайнерското студио на Печатница на БНБ удовлетворява повишаващите се стандарти чрез творческата комбинация между дизайн и защитни елементи. Нашият професионализъм се основава на нашето творческо използване на защитни печатни техники.

Защитни елементи:

- Микротекст
- Анти-копирни елементи
- Уникални елементи
    - Оптически вариращи мастила
    - Иридисцентни мастила
    - UV флуоресциращи мастила
    - IR абсорбиращи мастила
    - Метамерни мастила
    - Металически мастила
    - Магнитни мастила
    - Други защитни мастила
- Ирисов печат
- Интаглио печат
- Релефен печат
- Латентни образи
- Оптически вариращи елементи
- Лазерна номерация
- Иглена номерация
- Щрих кодова номерация