Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

История

„Печатница на Българска народна банка” АД е основана като търговско дружество на 29 декември 2001 г. До тогава тя e част от структурата на Централната банка.

Днес това е една от най-модерните европейски печатници с оборудване, което следва най-високите световни стандарти в технологиите, съвременни софтуерни възможности и висококвалифициран персонал.

Още в самото начало на своето съществуване “Печатница на Българска народна банка” АД успешно преодоля две сериозни предизвикателства, които определят правото й на специална роля в банковия и административно-стопанския живот на България:

- При деноминацията на българския лев през 1999 г. повече от 240,000,000 нови банкноти от 6-те номинала са произведени за рекордно кратко време. По своите технически характеристики и защитни елементи нашите банкноти отговарят напълно на съвременната европейска концепция за банкноти.

 - През 1999-2000 г. печатницата произведе всички необходими количества по подмяната на документите за самоличност с новите международни паспорти, лични карти и шофьорски книжки.

През 2000 година по време на изложбата “Le Mont” печатница на БНБ е отличена като една от най-добрите печатници на банкноти в Европа. Ние отпечатахме офсетната част на рекламната банкнота на изложбата.

Първата българска възпоменателна банкнота от 20 лв. е отпечатана тук през 2005 г. по случай 120-та годишнина от пускането в обращение на първата българска банкнота. Използваният нов защитен елемент VARIFEYE ® я прави уникална и е призната за една от най-оригиналните банкноти в света.

Освен на българския пазар, през последните няколко години дружеството натрупа опит и на международния пазар на банкноти и ценни книжа. Особено благоприятно обстоятелство за това е, че печатницата е член на Европейската банкнотна конференция.