Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество

Производство на специализирани ценни книжа

Производство на специализирани ценни книжа
Ние сме специализирани в производството на високозащитени банкноти, документи за самоличност и други ценни книжа. Едно от основните направления на “Печатница на БНБ” е производството на различни видове документи за нуждите на обществения сектор.

продължи

Дизайн на специализирани ценни книжа

Дизайн на специализирани ценни книжа
Нашето графично дизайнерско студио е снабдено с най-съвременни версии на специални програмни продукти за дизайн на ценни книжа и банкноти. Уменията на нашите дизайнери позволяват да поставяме нови стандарти в защитата на продуктите и тяхната ефективност.

продължи

Технологии

Технологии
Машините имат възможност за офсетов и металографски печат. При производството на различни видове защитени докумети се използват и машини за апликиране на холографско фолио и кинеграми, преговане и щанцоване. Печатницата разполага със специализирана линия за книговезка обработка на документи тип “книжки”.

продължи